Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Добродошли

на сајт Савета Краљевско-Кнежевске Куће Обреновић који постоји оквиру НГО- Удружења менаџера Србије.


Циљеви Удружења (извод из Статута):
1. предлагање пројеката и координација на изради и реализацији пројеката од интереса за развој Србије;
2. координација обезбеђивања финасијких средстава из домаћих и иностраних подстицајних фондова или заинтересованих инвеститора за реализацију покренутих пројеката у области развоја Србије;
3. предлагање и залагање за формирање нових привредних друштава којa би самостално радилa на реализацији сложених пројеката у области развоја Србије;
4. праћење стања развоја информационог друштва и јавно залагање за унапређење свих аспеката развоја Србије;
5. праћење и примена најновијих информационих и комуникационих технологија које су од интереса за развој Србије;
6. залагање за реализацију и заштиту интереса чланица Удружења и свих привредних и осталих друштвених субјеката учесника у процесу унапређења Србије;
7. едукација oрганизација и грађана о значају покренутих и планираних пројеката за развој Србије и могућностима за њихову реализацију.

(Статут Удружења, download pdf)

 

***
 


Општински Суд у Горњем Милановцу 2004.те године донео је решење којим се утврђују наследници и сродници породице-династије Обреновић

(Одлука о наследницима Династије Обреновић,
download pdf
)

Принц Слободан
Принц Слободан

 

 

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ПРИНЦА СЛОБОДАНА ДИРЕКТНОГ ПОТОМКА КРАЉЕВСКО-КНЕЖЕВСКЕ КУЋЕ ОБРЕНОВИЋ OСНИВА СЕ
САВЕТ KРАЉЕВСКО-КНЕЖЕВСКЕ КУЋЕ ОБРЕНОВИЋ
И НА МЕСТО ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ИМЕНУЈЕ СЕ
ПРОФ. ДР ДРАГАН ВУЧИНИЋ

Принц Слободан Београд: 27. 07. 2012.
Слободан Јаковљевић
(Одлука о избору, download pdf)

Драган Вучинић
Проф. др Драган Вучинић
 

***
 

Следећи традицију свих претходних генерација благородне Краљевско-Кнежевске породице Обреновић, Савет ће иницирати, покретати и активно учествовати у остваривању нових идеја и програма ради реализације високопрофитабилних послова и опште-друштвених и хуманитарно-донаторских програма, а све зарад добробити Србије и њеног народа.

Савет ће, у оквиру својих могућности, финансирати усавршавања младих талената, развојне, информативне и образовне програме и културолошко-историјска истраживања и организовати сусрете различитих институција, појединаца и организација из Србије и света, ради развоја Србије и њеног укључивања у све регионалне и светске токове. 

Контакт информације

  • Краљевско-Кнежевска Кућа ОБРЕНОВИЋ
  • Удружење менаџера Србије
  • Јурија Гагарина 162/24, Нови Београд, Србија
  • емаил: prof.dv@sezampro.rs
  • Телефон: +38163306318